پوستر مرکز خدمات

پوستر مرکز خدمات

اخبار

بازدید از پروش ماهی مرکز خدمات مسجد
قرارداد با فروشگاه تلفن همراه و لوازم جانبی
بازدید حجت الاسلام والمسلمین روحانی و افتتاح مرکز خدمات مساجد کشور

تست

تست

با توجه به برهه ي كنوني زمان كه در شرايط خاص و به شدت دشواري از لحاظ فرهنگي به سر مي بريم و از آنجا كه در انتظار ظهوريم يكي از مهمترين وظايف ما هم اكنون فعاليت در عرصه فرهنگ است. لذا این مجموعه در سال 1384 با توجه حضرت ولي عصر(عج) و همكاري و مساعدت گروهي از عزيزان مشتاق جهت پيشرفت قشر جوان و نوجوان كار خويش را به صورت برنامه هاي فرهنگي در قالب جلسات هفتگي با نام هيئت آغاز نمود. اين گروه در ابتدا با هدف تربيت اين قشر حساس جامعه در قالب يك فعاليت فرهنگي عهده دار مسئوليت سنگين جهت دهي به این گروه ..
تست

تست

با توجه به برهه ي كنوني زمان كه در شرايط خاص و به شدت دشواري از لحاظ فرهنگي به سر مي بريم و از آنجا كه در انتظار ظهوريم يكي از مهمترين وظايف ما هم اكنون فعاليت در عرصه فرهنگ است. لذا این مجموعه در سال 1384 با توجه حضرت ولي عصر(عج) و همكاري و مساعدت گروهي از عزيزان مشتاق جهت پيشرفت قشر جوان و نوجوان كار خويش را به صورت برنامه هاي فرهنگي در قالب جلسات هفتگي با نام هيئت آغاز نمود. اين گروه در ابتدا با هدف تربيت اين قشر حساس جامعه در قالب يك فعاليت فرهنگي عهده دار مسئوليت سنگين جهت دهي به این گروه ..


کاسـب امـیـن

آقا جلال – قصاب

آقا جلال – قصاب

آقای سنگتراشان – MDF کار ماهر

آقای سنگتراشان – MDF کار ماهر

آقای براتی – تعمیر کار موتور

آقای براتی – تعمیر کار موتور


فروشگاه مجازی

بالا