تالار / شفق

ورودی تالار برای اعضای کانون ها و پایگاه ها رایگان می باشد. تالار شفق ورودی تالار برای اعضای کانون ها و پایگاه ها رایگان می باشد. با کیفیت غذای عالی مکان: خیابان 15 خرداد