استخر / دریا

رسول اللّه (ص) : خَيرُ لَهوِ المُؤمِنِ السِّباحَةُ پيامبر خدا (ص) : بهترين تفريح مؤمن ، شناست استخر دریا: سانس های اختصاصی پنجشنبه ها ساعت 14:30 الی 16 ویژه بچه مسجدی ها  برای دریافت سانس با شماره ی: 09107543006 تماس گرفته یا به آیدی masjedsc@ در شبکه های اجتماعی (سروش یا اینستاگرام) مراجعه فرمایید.     […]