استخر / دریا

رسول اللّه (ص) : خَيرُ لَهوِ المُؤمِنِ السِّباحَةُ پيامبر خدا (ص) : بهترين تفريح مؤمن ، شناست استخر دریا: سانس های اختصاصی پنجشنبه ها ساعت 14:30 الی 16 ویژه بچه مسجدی ها سانس های ارائه شده درفصل تابستان  برای ثبت نام با شماره ی: 09107543006 تماس گرفته یا به آیدی masjedsc@ در شبکه های اجتماعی (سروش […]