سکنجبین

سکنجبین عسلی مصفّا- خانگی تهیه شده از عسل طبیعی، سرکه انگور طبیعی، عرق نعنای مرغوب ( سکنجبین های بازاری اکثرا از شکر تهیه شده که قند خون به همراه دارد) خواص سکنجبین عسلی: رفع غلظت خون و صفرا باز کردن انسداد عروق تقویت معده و کبد رفع سردرد گرم تسکین دهنده حرارت بدن، رفع عطش نشاط […]

عمو حسینی – قطعات یدکی خودرو

در راستای اهمیت بخشی و اثر گذاری در عرصه جهاداقتصادی که مورد اشارات و توجهات فرهیختگان و مقام معظم رهبری قرار دارد و ایجاد مسجد محوری در فعالیت های اقتصادی ، قرارگاه منتظران شهادت این سنگینی را بر دوش خود حس کرد تا با رفع ضعف های موجود و عدم توجه به این مطلب یعنی […]

آقای کریمی-قفل سازی کریمی

در راستای اهمیت بخشی و اثر گذاری در عرصه جهاداقتصادی که مورد اشارات و توجهات فرهیختگان و مقام معظم رهبری قرار دارد و ایجاد مسجد محوری در فعالیت های اقتصادی ، قرارگاه منتظران شهادت این سنگینی را بر دوش خود حس کرد تا با رفع ضعف های موجود و عدم توجه به این مطلب یعنی […]

عمو سلیم – باطری سازی سلام

در راستای اهمیت بخشی و اثر گذاری در عرصه جهاداقتصادی که مورد اشارات و توجهات فرهیختگان و مقام معظم رهبری قرار دارد و ایجاد مسجد محوری در فعالیت های اقتصادی ، قرارگاه منتظران شهادت این سنگینی را بر دوش خود حس کرد تا با رفع ضعف های موجود و عدم توجه به این مطلب یعنی […]